EMIR integrált ügyviteli rendszer

Kiknek ajánljuk?

 • aki számláz, készletet kezel, eszközöket üzemeltet,
 • aki javító, összeszerelő tevékenységet folytat, munkalapot vezet,
 • aki fuvaroz vagy fuvaroztat, egyéb szolgáltatást végez,
 • aki malmot üzemeltet, gabonát dolgoz fel,
 • aki könyvelését maga végzi, vagy külső irodával könyveltet,
 • akinek fontos a bevétel és költség elemzése, a napi pénzforgalom figyelése,
 • akit a kötelező kimutatásokon, elszámolásokon túl érdekelnek a miértek is,
 • aki elemezni és tervezni akar,
 • illetve könyvelő irodáknak és ügyfeleiknek.

Modulok

 • Számla

  Teljeskörű számlázás raktárból, munkalapból, termék vagy szolgáltatástörzsből.

  A program által készített számla megfelel a 24/1995 (XI.22) sz. PM rendelet előírásainak.

  1. Tetszőleges számla kibocsátó tetszőleges számlatömb (könyv) vezetésére alkalmas
  2. Számlatömbönként "fej" és "láb" adatok paraméterezhetőek
  3. Tud előlegszámlát, végszámlát, stornó és helyesbítő, devizás és forint számlát kezelni
  4. Megkülönböztet EU-n belüli és kívüli számlákat
  5. A számla készülhet
   1. Raktár értékesítésből
   2. Munkalapból
   3. Tárgyieszköz értékesítésből
   4. Cikktörzs tételekből
   5. Szolgáltatás törzs tételekből
   6. Törzsön kívüli (KN) kódnélküli tételekből
   7. Korábbi számla alapján
   8. Szállítólevélből
   9. Fuvarlevelekből
   10. Szerződésekből ( pl.havi bérleti díjak…)
   11. Teljesítmény elszámolásokból
  6. Tételenként tetszőleges méretű szöveges megjegyzés írható
  7. Soronként garanciaidő (hónap) adható
  8. Automatikusan kontírozható, könyvelhető, feladható
  9. Szervezeti egységenként, árbevételi számlánként tetszőleges időszakra a bevételek kimutathatók
  10. Adókulcsonként adóalap és adó összesítések nyerhetők
  11. Többnyelvű számla készítése
 • Raktár

  Raktárkészlet teljeskörű kezelése.

  Szorosan kapcsolódik a MŰHELY és a SZÁMLA modulhoz.

  1. Saját és bizományosi raktárak kezelése
  2. Cikkazonosítás szállítónként / beszállításonként / egyedileg képzett vagy csoportos cikk-kóddal. Szállítói cikkszám, gyáriszám, műszaki leírás megadásának lehetősége.
  3. Egyedi azonosítók kezelése nem egyedi karton esetében is. (pl. gumiköpenyek)
  4. ISO elvárások maximális kiszolgálása
  5. Gépi utalványozás
  6. Anyagigénylések kezelése
  7. Anyagfelhasználás munkalapra / rendszámra /munkaszámra / törzsszámra kiírással
  8. Garanciális idő figyelése
  9. Csereköteles cikkek figyelése
  10. Javításra adott cikkek követése
  11. Számlázás közvetlenül raktárkiadásról
  12. Eladási árak képzése
  13. Szállítólevél készítés
  14. Több év forgalmi tételeinek kezelése
  15. Árfigyelés beszállítónként
  16. Minimális készletek figyelése
  17. Nem mozgó készletek kimutatása
  18. Rendelés fogyásfigyeléssel
  19. Leltározás, leltáreltérések kimutatása
  20. Piaci árak kezelése, leértékelések, selejtezések bizonylatolása
  21. Anyagstatisztika készítés
  22. Bizományosi lejelentések
  23. Könyvelés tényleges beszerzési áron (FIFO módszerrel)
  24. Szállítói számla likvidáció, beszerzési árak karbantartása utólag is, a költségek helyesbítő könyvelése automatikusan
  25. Gépi kontírozás
  26. Tételes vagy csoportos könyvelés tetszőleges időszakra, főkönyvi feladással
 • Malom

  Termelési modul elsősorban malomipari vállalkozások számára.

  Szorosan kapcsolódik a SZÁMLA, PÉNZÜGY, ÜGYFÉL modulokhoz.

  1. Alapanyag- és termékmozgások a mázsaházban rögzített Mérlegnaplón keresztül felügyelhetőek.
  2. Többféle gabonatípus támogatása (búza, kukorica, rozs, ...).
  3. HACCP követelményt kielégítően termékkövetés „Sarzs kódok” alkalmazásával.
  4. Rögzíthető bizonylatok: Szállítólevél, Átvételi elismervény, Selejtezés, Vásárlás, Átminősítés, Átszállítás, Felhasználás, Kiszerelés, Termelés.
  5. A szállítólevél alapján közvetlenül készülhet a számla, mely megfelel a mindenkori PM rendelet előírásainak.
  6. Őrletlap készítés tetszőleges időszakra (havi, heti, napi) forgalom alapján.
  7. A búza készletek elszámolása FIFO módszerrel.
  8. Szerződés nyilvántartás, tetszőleges számú ár, partner limitfigyelés, kintlevőségek kezelése.
  9. Göngyölegek kezelése.
  10. A Mérlegnapló funkció digitális mérleghez, rendszámfelismerő rendszerhez és búza minőségvizsgáló eszközhöz kapcsolható.
  11. Különböző célú, részletesen paraméterezhető lekérdezések. Búzaforgalom, Őrlemény forgalom, Termék értékesítések, Göngyölegek forgalma, Raktárkészlet, Számlaösszesítők,...
 • Műhely

  Járműjavítás, szerelő vagy gyártó tevékenységek kezelése munkalapok segítségével.

  Különböző műhelyekben, üzemekben, szervizekben végzett javítások, gyártások dokumentálására készült. Segítségével a számla egyszerűen elkészíthető, az elvégzett munkákra, beépített anyagokra vállalt felelősségek nyomon követhetők, a garanciaidők figyelhetők.

  1. Árajánlat, megrendelő készítése
  2. Munkalapok vezetése
   1. Járműjavítás (saját és idegen)
   2. egyéb javítás
   3. gyártás
  3. Munkalapjelek (könyvek) szabadon paraméterezhetőek (tartalma, formája, kötelező adatok, aláírók...)
  4. Egy munkalapra tetszőleges ideig, tetszőleges tétel írható
  5. Az elvégzett munkákhoz dolgozók, kötelezően felelősök rendelhetők
  6. Anyagigénylés, raktárról kiírt anyagok, számlázott munkák, ráfordított órák vezetése
  7. Beépített anyagok pontos azonosítója, a beépítés helye megadható
  8. Szolgáltatásonként (munkaszámonként) különböző számlaárak kezelése
  9. Normaidő megadható
  10. Szemleidők, garanciák figyelése
  11. Munkautalványok (sorozat munkák, pl. mosás, napi szemle) kezelése
  12. Dolgozói óraelszámolások (HUMÁN modul esetén teljesítménybér feladások, nem csak javítási idő esetére is az általunk javasolt BRUNETT+ program részére automatikusan, vagy más bér program használata esetén egyedi illesztéssel.)
  13. Hibaelemzések, statisztikák készíthetők
  14. Több év forgalmi adataiból különböző szűréssel lekérdezések nyerhetők.
  15. Bevételek és ráfordított költségek kimutathatók
  16. Számla egyszerűen elkészíthető, egy megrendelő tetszőleges számú még nem számlázott munkalapjaiból
  17. Nem számlázott munkalapok lekérdezhetők
 • Pénzügy

  Pénztár és bankforgalom, könyvelés, áfabevallás.

  A modul biztosítja, hogy a könyvelésben kevésbé jártas felhasználó is pontos és megbízható módon tudjon nyilvántartást készíteni, gazdálkodni. Különösen hasznos olyan vállalkozók számára, ahol a könyvelést külső megbízás alapján időszakosan végzik.
  Biztosítja a kimenő, bejövő számlák iktatását, követését, kintlévőségek, kötelezettségek naprakész ellenőrzését.

  1. Kiegyenlítetlen vevő számlák figyelése (csak számla modul mellett)
  2. Szállítói számlaanalitika
  3. Egyéb tételek analitikája (adók, bér...)
  4. Jogcímhez rendelt kontírszámok alkalmazása a könyvelői adatbevitelt kiváltja, de az ellenőrzést nem
  5. Szállítói számla jogcímekhez levonható és le nem vonható ÁFA százalékos megosztások adhatók (pl. telefon számlák)
  6. Banki forgalom vezetése bankkivonat alapján (tetszőleges számú bankszámla)
  7. Pénztár forgalomvezetés, jelentéskészítés (több pénztár)
  8. Áfa összesítő készítés
  9. Áfa bevallás
  10. Egyenlegközlők, felszólító levelek készítése
  11. Késedelmi kamatszámítás
 • Jármű

  Saját és idegen járműtörzs kezelése, költségek nyilvántartása.

  Saját jármű állomány nyilvántartására szolgál. Szorosan kapcsolódik az ESZKÖZ, MŰHELY és RAKTÁR modulhoz, de önállóan is használható.

  1. Járműadatlap tartalmazza a jármű összes leírását
   1. Gyártó, üzembentartó
   2. Műszaki paraméterek (gyártmány, típus, teljesítmény és súly adatok, kiegészítők)
   3. Forgalmi és egyéb engedélyek, érvényességi idők
   4. Üzemanyag és egyéb kártyák
   5. Fődarab nyilvántartások
   6. Szemlenyilvántartások
  2. A jármű természetes azonosítója a rendszám, de belső gépi azonosító biztosítja a rendszámcserék követését
  3. Tankolások fogadhatók MOL és SHELL elszámolásokból
  4. Üzemeltetési naplóban az átirányítások követhetők (szervezetek, gépkocsivezetők közötti átadások)
  5. Útnyilvántartás készítése
  6. Idegenben végzett javítások megrendelése, költségek vezetése
  7. Fuvarlevelek, bevételek vezetése, számlázása.
 • Ügyfél

  Ügyfelkapcsolati modul, levelezések, szerződések nyilvántartása, CRM.

  ISO minőségbiztosítás által megkövetelte dokumentálási előírások könnyebb kezeléséhez nyújt segítséget. A kimenő és bejövő iratok kezelésére, gyors visszakeresésére alkalmas.

  1. Tetszőleges számú iktatókönyv kezelhető.
  2. Szerződés nyílvántartás.
  3. A levél azonosítására használhatunk vonalkódos címkét, mely alapján a papíralapú és gépi nyilvántartás egyértelműen párosítható.
  4. Az iktatott levelek különböző állapotjelzővel (beérkezett/továbbított/elintézett/...), felhasználói listával (kik küldték, kik kapták), téma megjelöléssel, csatolt dokumentumokkal (szkennelt levelek, fotók,) kerülnek kiegészítésre.
  5. A bevitt adatok bármely szempont szerint csoportosíthatók, előkereshetők.
  6. Reklamációs levelek kapcsolódnak a SZÁMLA és MŰHELY modulokhoz.
  7. Névjegyek kezelése.
  8. Feljegyzések, teendők nyilvántartása.
  9. Körlevelek, értesítők, felszólítások generálása.
 • Humán

  Dolgozók kezelése.

  Részben új fejlesztés, részben a korábbi modulokban szétszórtan meglévő eljárásokat csoportosítottuk egy funkció alá. Ezt a csoportosítást kívánta meg a hozzáférési jogok jobb kezelhetősége is.
  Ez a modul nem teljes munkaügyi és bér modul, de annak az alapjául szolgál. Innen a bérelszámoláshoz hagyományos papír alapú vagy elektronikus úton feladás készíthető.
  A modulhoz kapcsolható külső bér és munkaügyi rendszerről bővebben olvashat a www.brunett.hu oldalon.

  1. Dolgozó állomány kezelése
  2. Ellátmányok kezelése (munkaruha, egyéb felszerelés normák)
  3. Munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív készítése)
  4. Ledolgozott órák kimutatása utókalkulációs kódonként (MűHELY modulhoz kapcsolódóan)
  5. Bérfeladás
  6. Munkaügyi statisztikák
 • Eszközök

  Tárgyi- és fogyóeszközök nyilvántartása, könyvelése.

  Szorosan integrálódik a RAKTÁR és JÁRMŰ modulhoz, de ezektől függetlenül is használható

  1. Az eszközök életének követése tervezéstől a kivezetésig
  2. Beruházások kezelése
  3. Eszközök értékcsökkenésének elszámolása (adó és számvitel szerint)
  4. Beruházási támogatások nyilvántartása
  5. Felújítások, ráaktiválások nyilvántartása
  6. Piaci érték, tervenfelüli ÉCS figyelése
  7. Kartonok megbontása (pl. épületek bérbeadása, részselejtezés)
  8. Tartozékok nyilvántartása
  9. Eszközön eszköz kimutatás (pl. számítógép és a rajta lévő szoftverek)
  10. Csatolt dokumentumok kezelése (tervrajz, garanciajegy, fotó, levél...)
  11. Szerszámkönyvek vezetése
  12. Munkaruha nyilvántartás
  13. Különböző lejárati, érvényességi idők figyelése
  14. Kis és nagy értékű eszközök, tárolóra kiadott anyagok egy rendszerben kezelésével a leltárak, a dolgozók időközielszámolásai leegyszerűsödnek
  15. Tervszerinti ÉCS előre jelzések készítése
  16. Vonalkódos leltárcímke készítés
 • Főkönyv

  Főkönyvi modul, könyvelőirodáknak is.

  Mivel a rendszer magába foglalja a vállalat teljes analitikáját, így kézenfekvő, hogy a meglévő adatokból a főkönyvi könyvelés kis kiegészítéssel megnyerhető.

  1. Önállóan és analitikus modulokkal együtt is használható
  2. Több év kezelése
  3. Főkönyvi kartonok kezelése (kontírozott és könyvelt analitikák alapján)
  4. Vegyes tételek könyvelése
  5. Főkönyvi kivonat készítése
  6. Számla forgalom és egyenleg lekérdezése
  7. Lekérdezések, kimutatások. Saját rendszerből fogadott összesítések visszafejtése az alapbizonylatokig.
  8. Könyvelő irodák igényei szerint gyorsabb, egyszerűbb adatbeviteli megoldások, áfa bevallás.
 • Vezetői

  Vezetői információs modul szerkeszthető kimutatások.

  Kézenfekvő, hogy a meglévő analitikákból a vezetők részére a gazdálkodást, tervezést segítő lekérdezések, kimutatások tetszőleges időintervallumokra lekérhetők legyenek. Az összesített adatok, mivel egy integrált rendszerből merítendők, természetesen kibonthatóak és az alapbizonylatokig visszafejthetőek.

  1. Tervkészítés
  2. Bevétel és költségelemzések
  3. Eredmény kimutatás

Mit tud?

A rendszer moduláris felépítésű. Az egyes modulok önállóan is használhatóak, integráltan, egymás számára adatokat biztosítanak, közös törzsadatokat használnak. A rendszer tetszőleges kiépítéssel (külön megrendelésre különleges, egyedi megoldásokkal is) telepíthető.

 • A belépőkhöz különböző szintű hozzáférési jogosultságok rendelhetők, szabályozva az adatok elérését.
 • Alkalmas a termelési és/vagy ügyviteli feladatok megoldására.
 • Gazdálkodó egységeknél vezetett nyilvántartások nemcsak a termeléshez, gazdálkodáshoz nyújtanak nagy segítséget, de megfelelő számviteli előkészítéssel, paraméterezéssel a könyvelés az analitikákkal szinkronban szinte automatikusan elkészíthető. Az egyszer rögzített adatok külső könyvelés esetén is átadhatók, pontosabbá és gyorsabbá téve ezáltal az időszaki bevallásokat, elszámolásokat. A könyvelő feladata elsősorban nem az adatbevitel, hanem az ellenőrzés, az időszaki zárások és feladások elkészítése.
 • Rengeteg, folyamatosan bővülő és testreszabható lekérdezést tartalmaz. A listák különböző kimenettel (PDF, Excel, Xml…) is kérhetők.
 • Szerkeszthető táblák segítségével a vezetői szintű információs igények gyorsan kielégíthetők.
 • A rendszer bérelhető, melynek előnye, hogy nem igényel nagy beruházást, és emellett folyamatos szoftver és jogszabálykövetést biztosít. A kedvezően kialakított bérleti díjak a rendszer kiépítésétől, a modulok és felhasználók számától függően kerülnek megállapításra. Könyvelő irodáknak külön kedvezménnyel kínáljuk a rendszert. Üzletszerzőinket korrekt jutalékkal díjazzuk.
 • Többkötetes dokumentáció és online súgófájl segíti a felhasználók munkáját.

Képernyőképek

(C) 1989-2024 VE-Matéria Kft. 1119 Budapest Rátz László u. 37.
Telefon: (+36-1) 279-2850 (+36-1) 279-2852, E-mail: uh.airetam@airetam